مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.6.29 در سایت  

مناقصه خدمات رودشو / آگهی مناقصه عام دو مرحله ای,مناقصه خدمات رودشو
مناقصه طرح توسعه شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات پاکدشت / آگهی مناقصه , مناقصه طرح توسعه شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات پاکدشت
مناقصه طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی / آگهی مناقصه , مناقصه طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی
مناقصات پيمانکاري مخابرات پارس نماد

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.8.29 در سایت پارس نماد  

مناقصه مرکز کم ظرفیت رستم آباد شهرستان بم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه مرکز کم ظرفیت رستم آباد شهرستان بم
مناقصه نگهداری وبازسازی شبکه های کابل وهوایی / مناقصه , مناقصه نگهداری وبازسازی شبکه های کابل وهوایی
تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی - تجدید / تجدید مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی- تجدید
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی / مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی
مناقصات پيمانکاري مخابرات پارس

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.8.23 در سایت پارس نماد  

مناقصه اجرای پروژه های خدمات نگهداری تجهیزات شبکه مایکروویو / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های خدمات نگهداری تجهیزات شبکه مایکروویو
مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه MDF نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه MDF نوبت دوم
مناقصه اجرای عملیات حفاری کابلکشی خاکی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات حفاری کابلکشی خاکی و ... نوبت دوم
مناقصات پيمانکاري مخابرات پارس نماد

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.6.28 در سایت  

فراخوان خرید، نصب ، راه اندازی و یکپارچه سازی تجهیزات بخش هسته شبکه وای فای / فراخوان عمومی،فراخوان تامین تجهیزات و اجرای عملیات مهندسی شبکه دسترسی Wi-F
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های WLL,ACCESS و... در سطح مراکز مخابرات... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های WLL,ACCESS و... در سطح مراکز مخابرات...
مناقصات پيمانکاري مخابرات پارس نماد

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.8.18 در سایت  

مناقصه انتخاب پیمانکار جهت خرید ، حمل ، نصب و اجرای فونداسیون و سایر اجزای عمرانی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت خرید ، حمل ، نصب و اجرای فونداسیون و سایر اجزای عمرانی...
مناقصه ساخت تیغه لولر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت تیغه لولر
مناقصات پيمانکاري مخابرات پارس نماد

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.8.25 در سایت پارس نماد  

فراخوان ارزیابی کیفی کابل کشی فیبر نوری اضطراری 26، مبارکه ... / دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی کابل کشی فیبر نوری اضطراری 26، مبارکه ...
مناقصه فروش، پاسخگویی، پشتیبانی و نگهداری خطوط ADSL / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه فروش، پاسخگویی، پشتیبانی و نگهداری خطوط ADSL
مناقصه سرویس دهی امور خدماتی خدمات در امور آبدارخانه .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس دهی امور خدماتی خدمات در امور آبدارخانه ....
مناقصات پيمانکاري مخ

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.11 در سایت  

مناقصه نگهداری و تعمیر سامانه دوربین نظارت تصویری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و تعمیر سامانه دوربین نظارت تصویری و ...
تجدید مناقصه نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل سايتهای 2G,3G,LTE - نوبت سوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل سايتهای 2G,3G,LTE - نوبت سوم
مناقصه شبکه داخلی مخابرات شهرک صنعتی گنبد .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه شبکه داخلی مخابرات شهرک صنعتی گنبد ....
مناقصه خرید، نصب، راه انداز

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.9.2 در سایت  

مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی.... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی...
مناقصه امور راهبردی تاسیسات برقی ، مکانیکی و مخابراتی / مناقصه , مناقصه امور راهبردی تاسیسات برقی ، مکانیکی و مخابراتی
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی.... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی...
مناقصه امور مربوط به خدمات عمومی ... / مناقصه امور مربوط به خدمات عمومی ...
مناقصات پيمانکاري مخابر

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.9.1 در سایت پارس نماد  

مناقصه امور سرویس، نگهداری و راهبری سیستم های ارتباطی و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور سرویس، نگهداری و راهبری سیستم های ارتباطی و ...
مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه 4 منطقه شرق اصفهان / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه 4 منطقه شرق اصفهان
مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه 2 منطقه جنوب اصفهان / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه 2 منطقه جنوب اصفهان
مناقصه نگهبانی از

ادامه مطلب  

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.26 در سایت پارس نماد  

مناقصه اجرای عملیات نصب و راه اندازی سايتهای 4g , 3g همراه اول / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات نصب و راه اندازی سايتهای 4g , 3g همراه اول
مناقصه پیمان خدمات فنی شبكه تلفن مخابرات به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان خدمات فنی شبكه تلفن مخابرات به صورت حجمی
مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز ناحیه صنعتی گلستان (کلاله).... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز ناحیه صن

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.5 در سایت  

فراخوان جهت ارتباط اختصاصی به صورت کاملا Dedicated از مبدا خارگ تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان جهت ارتباط اختصاصی به صورت کاملا Dedicated از مبدا خارگ تجدید نوبت دوم
مناقصات پيمانکاري مخابرات پارس نماد

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.8.16 در سایت  

مناقصه انجام عملیات سیم کشی , تغییر مکان و نوسازی و رفع خرابی شبکه کابل و... / خلاصه آگهی مناقصه ، مناقصه انجام عملیات سیم کشی , تغییر مکان و نوسازی و رفع خرابی شبکه کابل و...
مناقصه خرید و نصب دکل مهارت ، آنتن و رادیو برای 40 اداره گاز / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب دکل مهارت ، آنتن و رادیو برای 40 اداره گاز
استعلام سرویس و نگهداری شبکه رادیوئی یگان حفاظت / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری شبکه رادیوئی یگان حفاظت
مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.25 در سایت  

مناقصه نسبت به واگذاری امور مشارکت در بازاریابی, فروش و نصب و راه اندازی .... / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری امور مشارکت در بازاریابی, فروش و نصب و راه اندازی ....
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی / مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز شهید ملائیان ... / مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز شهید ملائیان ...
فراخوان اجرای سیستم اسکادای آبفای منطقه 3 تهران نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.7 در سایت پارس نماد  

استعلام انجام عملیات حمل ونصب و آماده سازی تجهیزات ... / استعلام انجام عملیات حمل ونصب و آماده سازی تجهیزات ...
استعلام انجام عملیات حمل ونصب و ... / استعلام انجام عملیات حمل ونصب و ...
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی شبکه بی سیم درمانگاه ها ... / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی شبکه بی سیم درمانگاه ها ...
تجدید مناقصه اجرای فیبر نوری شناور / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای فیبر نوری ش

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.29 در سایت  

فراخوان مناقصه خرید نصب و راه اندازی سه لینگ SDH نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید نصب و راه اندازی سه لینگ SDH نوبت دوم
مناقصه پشتیبانی فنی و راه اندازی مرکز تماس فنی و فروش ...نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه پشتیبانی فنی و راه اندازی مرکز تماس فنی و فروش ...نوبت دوم
فراخوان واگذاری عاملیت فروش سرویس ADSL- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری عاملیت فروش سرویس ADSL- نوبت دوم
مناقصه اجرای فاز سوم شبکه مخابرات و ... / آگهی مناقصه عموم

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.27 در سایت  

مناقصه انجام عملیات نگهداری سايتهای BTS و ریپیتر و لینکهای ارتباطی BSC-BTS / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نگهداری سايتهای BTS و ریپیتر و لینکهای ارتباطی BSC-BTS
مناقصه امور نگهداری و راهبری و سرویس تاسیسات برقی و مکانیکی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور نگهداری و راهبری و سرویس تاسیسات برقی و مکانیکی و ...
مناقصه اجرای سیستم اسکادای آبفای منطقه شش / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم اسکادای آبفای منطقه شش
مناق

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.26 در سایت  

مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز شهید ملائیان ...- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز شهید ملائیان ...- نوبت دوم
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی نوبت دوم
مناقصه اجرای خدمات پاسخگویی به خدمات تلفنی.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای خدمات پاسخگویی به خدمات تلفنی....
مناقصه اجرای خدمات پاسخگویی به خدمات تلفنی.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.6.31  

مناقصه پروژه تعمیر ، سرویس و نگهداری تجهیزهای مخابراتی ، الکترونیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیر ، سرویس و نگهداری تجهیزهای مخابراتی ، الکترونیکی
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و انواع تلفن همگانی و ADSL و روستاهای اقماری مراکز تلفن شهرستان مهاباد .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و انواع تلفن همگانی و ADSL و روستاهای اقماری مراکز تلفن شهرستان مهاباد ....
مناقصه خدمات رودشو نوبت دوم / آگهی مناقصه عام دو مرح

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.15 در سایت  

مناقصه اجرای شبکه داخلی مخابرات شهرک سنگ.. تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای شبکه داخلی مخابرات شهرک سنگ..تجدید نوبت دوم
مناقصه نگهداری و راهبردی تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 13328 .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، مناقصه نگهداری و راهبردی تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 13328 ....
مناقصه نگهداری و راهبردی تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 27500 .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، مناقصه نگهداری و راهبردی تاسیسات شبکه کابل و هو

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.17 در سایت  

مناقصه واگذاری انجام عملیات نگهداری ، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل و هوایی .. - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام عملیات نگهداری ، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل و هوایی ... نوبت دوم
استعلام حفاری جهت کابلکشی - لوله گذاری و اخراج پست نوری / استعلام , استعلام حفاری جهت کابلکشی - لوله گذاری و اخراج پست نوری
استعلام نگهداری شبکه کابل، هوایی، سوئیچ و MDF و ... / استعلام , استعلام نگهداری شبکه کابل، هوایی، سوئیچ و MDF و ...
مناق

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.10 در سایت  

مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی شبکه بی سیم درمانگاه ها ...- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی شبکه بی سیم درمانگاه ها ...- نوبت دوم
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره قرچک با تامین مصالح و ملزومات- تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره قرچک با تامین مصالح و ملزومات- تجدید
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی ...- تجدید 95.07/10 / آگهی تجدید مناقصه, م

ادامه مطلب  

کلیه مناقصات پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.8.24  

مناقصه اجرای پروژه های خدمات نگهداری تجهیزات شبکه مایکروویو - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های خدمات نگهداری تجهیزات شبکه مایکروویو - نوبت دوم
فراخوان عمومی تجهیزات شبکه کابل (ملزومات شبکه ، کابل مسی ،کابلهای فیبر نوری) و.... نوبت دوم / فراخوان, فراخوان عمومی تجهیزات شبکه کابل (ملزومات شبکه ، کابل مسی ،کابلهای فیبر نوری) و.... نوبت دوم
مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز ناحیه صنعتی گلستان (کلاله).... / آگهی م

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.8.22 در سایت  

مناقصه نگهداری سايتهای BTS همراه اول و GSM WLL / خلاصه آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری سايتهای BTS همراه اول و GSM WLL
استعلام انجام عملیات اجرای فیوژن و راه اندازی سايت های BTS و سایر طرحهای اختصاصی در سطح استان / استعلام , انجام عملیات اجرای فیوژن و راه اندازی سايت های BTS و سایر طرحهای اختصاصی در سطح استان
استعلام عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری ...
استعلام انجام عملیات خدمات

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.6.27 در سایت  

مناقصه عمومی پروژه تهیه كالا و اجرای سیستم پایش الكترونیک نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه تهیه كالا و اجرای سیستم پایش الكترونیک نوبت دوم
فراخوان نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت برق منطقه ای... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای , فراخوان نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت برق منطقه ای... نوبت دوم
مناقصه نگهداری دیتا و نگهداری و توسعه فنی از تمام تجهیزات مر

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.12 در سایت  

فراخوان اطلاع رسانی پیرامون جاذبه های تاريخی ، فرهنگی ، طبیعی ... / فراخوان, فراخوان اطلاع رسانی پیرامون جاذبه های تاريخی ، فرهنگی ، طبیعی ...
فراخوان شرکتهای فناور / فراخوان ، فراخوان شرکتهای فناور
مناقصه مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری...
مناقصه نگهداری شبکه مراکز مخابراتی .... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه مراکز

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.28 در سایت  

مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی..... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی....
مناقصه پشتیبانی فنی و راه اندازی مرکز تماس فنی و فروش ... / آگهی مناقصه,مناقصه پشتیبانی فنی و راه اندازی مرکز تماس فنی و فروش ...
فراخوان واگذاری عاملیت فروش سرویس ADSL / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری عاملیت فروش سرویس ADSL
مناقصه طرح قرارداد تامین سیستم DWDM / مناقصه,مناقصه طرح قرارداد تامین سیستم DWDM
فراخوا

ادامه مطلب  

مناقصه ماشین آلات راهسازی تاریخ 95.6.20 در سایت پارس نماد  

مناقصه خرید یک دستگاه بولدوزر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه بولدوزر
تجدید مناقصه بازسازی و تعمیر ماشین آلات و سرویس و نگهداری 140 دستگاه - نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه بازسازی و تعمیر ماشین آلات و سرویس و نگهداری 140 دستگاه - نوبت دوم

ادامه مطلب  

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.7.8 در سایت پارس نماد  

مناقصه لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه , مناقصه لوله پلی اتیلن
مناقصه خرید 24 متر لوله فولادی 1000 متر لوله چدن داکتیل 400 میلیمتر با واشر- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 24 متر لوله فولادی 1000 متر لوله چدن داکتیل 400 میلیمتر با واشر نوبت دوم
استعلام واشر / استعلام , استعلام واشر

ادامه مطلب  

مناقصه ماشین آلات راهسازی تاریخ 95.6.29 در سایت پارس نماد  

مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی
مناقصه اجاره ماشین آلات مورد نیاز.... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره ماشین آلات مورد نیاز....نوبت دوم
مناقصه بارگیری و حمل ضایعات آهنی / مناقصه , مناقصه بارگیری و حمل ضایعات آهنی
مناقصه تامین ماشین آلات استیجاری راهسازی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین ماشین آلات استیجاری راهسازی

ادامه مطلب  

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.7.4 در سایت پارس نماد  

تجدید مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی- تجدید نوبت اول 95.7.4 / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی- تجدید نوبت اول 95.7.4
فراخوان LINE PIPE ,API SL , GRADE B .... / فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای,فراخوان LINE PIPE ,API SL , GRADE B ....
مناقصه خرید کوپلینگ انعطافی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید کوپلینگ انعطافی
مناقصه BEARING BUSHING نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان و سازندگان, مناقصه BEARING BUSHING نوبت دوم
تجدید مناقصه خرید لوله پلی

ادامه مطلب  

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.7.15 در سایت پارس نماد  

استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام لوله فولادی بدون درز
مناقصه خرید لوله و اتصالات و شیرآلات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید لوله و اتصالات و شیرآلات
مناقصه فروش مقدار حدودا 200 تن لوله های ریفرمر (نیکل دار) مستعمل با متعلقات مازاد بر نیاز / آگهی مناقصه , مناقصه فروش مقدار حدودا 200 تن لوله های ریفرمر (نیکل دار) مستعمل با متعلقات مازاد بر نیاز

ادامه مطلب  

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.6.27 در سایت پارس نماد  

فراخوانHoneywell thrmocouple نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه Honeywell thrmocouple نوبت دنم
تجدید مناقصه خرید، حمل، بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصالات فایبرگلاس (GRP)تجدید 95.6.27 / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه خرید، حمل، بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصالات فایبرگلاس (GRP) 95.6.27- تجدید نوبت اول
مناقصه فراخوان عمومی شناسایی سازندگان و تولید کنندگان گسکت های صنعتی / فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی سازندگان و تولید کنندگان گسکت های صنعتی

ادامه مطلب  

آگهی مناقصه ماشین آلات راهسازی تاریخ 95.7.25 در سایت پارس نماد  

آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی منابع تامین انواع کالا / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی منابع تامین انواع کالا
مناقصه بکارگیری پنج دستگاه لودر ZL50 و L120 به صورت شبانه روزی / آگهی مناقصه , مناقصه بکارگیری پنج دستگاه لودر ZL50 و L120 به صورت شبانه روزی
مناقصه کمپرسی ده چرخ صفر مدل 95 / مناقصه , مناقصه کمپرسی ده چرخ صفر مدل 95
استعلام اجاره ماشین آلات / استعلام بهاء , استعلام اجاره ماشین آلات

ادامه مطلب  

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.7.26 در سایت پارس نماد  

فراخوان لوله کربن استیل بدون درز ..... - نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان لوله کربن استیل بدون درز ..... - نوبت دوم
مناقصه خرید لوله های فولادی جدار چاهی طرح جامع آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های فولادی جدار چاهی طرح جامع آبرسانی
استعلام فلاکسیبل جهت پمپ های جکینگ / فرم استعلام بها ,استعلام فلاکسیبل جهت پمپ های جکینگ
مناقصه خرید تعداد 5000 فقره کیت کامل انشعاب فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 5000 فقره کیت کامل انشعاب ف

ادامه مطلب  

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.7.1 در سایت پارس نماد  

فراخوان مناقصه LIEN PIPE.API SL,GRADE B, SEAMLESS FOR WELDING / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه LIEN PIPE.API SL,GRADE B, SEAMLESS FOR WELDING
استعلام لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی
استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره نمره 250 / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره نمره 250

ادامه مطلب  

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.7.7 در سایت پارس نماد  

مناقصه ساخت لوله های فولادی، زنگ زدایی، اجرای پوشش سطوح داخلی و خارجی لوله ها،... / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار,مناقصه ساخت لوله های فولادی، زنگ زدایی، اجرای پوشش سطوح داخلی و خارجی لوله ها،...
مناقصه تامین لوله / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تامین لوله
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت کوپلر سر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت کوپلر سر -نوبت دوم
استعلام لوله فولادی بدون

ادامه مطلب  

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.7.5 در سایت پارس نماد  

مناقصه خرید لوازم و اتصالات جهت احداث شبکه آبرسانی و ... / آگهی مناقصه های عمومی,مناقصه خرید لوازم و اتصالات جهت احداث شبکه آبرسانی و ...
مناقصه خرید 14 قلم P/F CAMERON TUBING HEAD SPOOL نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید 14 قلم P/F CAMERON TUBING HEAD SPOOL نوبت دوم
فراخوان عمومی SEPARATE TYPE HOOK FOR DRILLING ..... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان عمومی SEPARATE TYPE HOOK FOR DRILLING .....
استعلام مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام مصالح ساختمانی
اس

ادامه مطلب  

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.7.25 در سایت پارس نماد  

آگهی تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه خرید اتصالات چدنی شبکه فرعی آبیاری نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی,ارزیابی کیفی و مناقصه خرید اتصالات چدنی شبکه فرعی آبیاری نوبت دوم
فراخوانMOBARAKEH STEEL COMPANY / آگهی فراخوان , فراخوان MOBARAKEH STEEL COMPANY
فراخوان خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس GRP نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا ,فراخوان خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس GRP نوبت دوم
فراخوان تعداد 78 قلم اتصالات جوش / فراخوان , فراخوان تعداد 78 ق

ادامه مطلب  

 

اپ کردن وبلاگ با تاخیر شده نمیدونم چرا ..ولی هیچی از علاقه من به تو تغییر نکرده .. شاید سرم شلوغه شاید وقتی میام خونه خستم نمیدونم ولی اینا هیچ دلیلی نداره که فکر کنی دوستت ندارم ..
روزگارو بلاهایی که سرم اورده باعث شده سختگیر تر از همیشه باشم چندین بار ازت  شنیدم خیلی مغرورم ولی باور کن هیچ غروری تو وجودم نیست ولی دوست ندارم ازت برنجم چون وقتی یه لحظه حس کنم دلت با من یکی نیست همه چیز بهم میریزه اینو قبلاهم بهت گفتم .نمیگم آدم خوبیم آدم کاملی ام

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1