تعریف حجاب  

حجاب:حجاب در لغت به معنای پوشش،مانع و پرده است. ولی هر پوششی حجاب نیست،حجاب به معنای عام یعنی هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب مینامند.حجاب اقسام و انواع متفاوتی دارد،یک نوع ان ذهنی،فکری وظاهری است.در قران در مورد نوع دیگر حجاب و پوشش در نگاه صحبت شده است که زنان و مردان در مواجهه با نا محرم که حجاب چشم است توجه شده است.

ادامه مطلب  

جملات زیبا در مورد حجاب  

۱- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم
۲- به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.
۳- کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.
۴- حجاب نیمی از ایمان است.
۵- اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.
۶- ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .
۷- حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.
۸- حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.
۹- حجاب بوته

ادامه مطلب  

حجاب وعفاف  

 ۱- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم
۲- به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.
۳- کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.
۴- حجاب نیمی از ایمان است.
۵- اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.
۶- ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .
۷- حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.
۸- حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.
۹- حجاب بو

ادامه مطلب  

جملات زیبا درباره ی حجاب  

۱- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم۲- به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.۳- کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.۴- حجاب نیمی از ایمان است.۵- اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.۶- ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .۷- حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.۸- حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.۹- حجاب بوته خوش بوی گل عف

ادامه مطلب  

حجاب من  

- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم
۲- به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.
۳- کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.
۴- حجاب نیمی از ایمان است.
۵- اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.
۶- ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .
۷- حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.
۸- حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.
۹- حجاب بوته خوش بوی گ

ادامه مطلب  

نتیجه کدام بهتر است "حجاب"یا"بی حجاب"؟؟؟؟  

رسول خدا(ص) از جناب جبرئیل(ع) سوال فرمودند:
آیا فرشتگان خنده و گریه دارند؟؟
جبرئیل عرض کرد:آری یا رسول الاه!
در چند مورد فرشتگان خنده میکنند.یکی از آن موارد زمانی است که
زن بی حجاب و بد حجاب می میرد و او را در قبر می گذارند
و روی قبر او را با خشت و خاک می پوشانند تا بدنش دیده نشود
در این هنگام فرشتگان میخندند و می گویند:
تا وقتی جوان و جذاب بود با نمایش چهره و اندامش مردان را تحریک میکرد
و باعث گناه میشد
ولی اکنون که مرده و همه از نگاه به او نفرت دار

ادامه مطلب  

حجاب  

حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن.
حجاب یعنی به همه ی نا محرمان و ظاهر بینان "نه" گفتن.
حجاب آوای ملکوتی جمال طلبی معنوی زن است
حجاب تلالو شبنم بر چهره ی زیبای گل است.
حجاب تضمینی برای تداوم خط زیبای شرافت است.
حجاب تداوم بخش آیه های مهربانی متقابل همسران است.
 حجاب سپری است قوی در برابر شمشیرهای تهاجم فرهنگی.
 حجاب سند اطاعت از فرمانده هستی است.
حجاب زنجیری گران بر دستهای دیو گناه است.
حجاب گامهای بلند انسان در کوچه های معانی است.

ادامه مطلب  

حجاب انانیت  

هو
 از موانع مهم سلوک که موجب گرفتاری انسان می گردد و توان اوج گرفتن را به شدت سلب می کند حجاب انانیت و منیت می باشد . در قرآن «حجاب» به صورتهای متفاوت هشت بار ذکر شده است و کلمات مترادف با آن نظیر «ستر»، «قفل»، «اکنّه»، «طبع» نیز آمده است. از منظر عرفانی حجاب آن حایل و مانعی است که بین انسان و خدا فاصله می اندازد...

ادامه مطلب  

انـجمن حجــــــــــاب  

 
فلسفه حجاب                                     شماره 4دی ماه 94
وقتی مروارید ، زیبایی ها یت را به صدف حجاب وعفا ف
 می سپاری خدا تو را آبی می کند آنقدر آبی که آسمان به تورشک می برد.
 
حجاب در لغت به معنای در پرده قراردادن به کار می رود.
در زبان عربی حجاب به پوشش گفته می شود که مانع از دیدن شیئی پوشانده شده می شود.
تعبیر حجاب در آیه 51 سوره شوری ونیز درآیه 53 سوره احزاب به کار برده شده وپوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مر دان بدن خود

ادامه مطلب  

تاريخچه حجاب(حجاب در قوم يهود)  

قدر مسلّم این است که قبل از اسلام در میان بعضی ملل حجاب وجود داشته است.
تا آنجا که من در کتابهای مربوطه خوانده‏ام در ایران باستان و در میان قوم یهود و احتمالًا در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون اسلام آمده سخت‏تر بوده است، اما در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته است و به وسیله اسلام در عرب پیدا شده است.

ادامه مطلب  

حجاب دختران  

 
 
 
۱- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم
۲- به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.
۳- کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.
۴- حجاب نیمی از ایمان است.
۵- اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.
۶- ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .
۷- حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.
۸- حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.
۹- حجاب بوته خوش

ادامه مطلب  

چادرم ......افتخار .......زن .....است  

چند جمله در جورد حجاب !
به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارد
زیبا ترین هدیه خداوند به زن حجاب است 
حجاب بها است نه بهانه 
زن با حجاب مانند مرواریدی در صدف است 
حجاب مظهر عفاف است 
حجاب بیانگر وقار وافتخار زن است حجاب

ادامه مطلب  

چادرم ......افتخار .......زن .....است  

چند جمله در جورد حجاب !
به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارد
زیبا ترین هدیه خداوند به زن حجاب است 
حجاب بها است نه بهانه 
زن با حجاب مانند مرواریدی در صدف است 
حجاب مظهر عفاف است 
حجاب بیانگر وقار وافتخار زن است حجاب

ادامه مطلب  

یادمان نرود  

حجاب یعنی اطاعت از فرمان پروردگار..✔️
بدحجابی یعنی.....⁉️❌
حجاب یعنی لبیک یازهرا(س)..✔️
بدحجابی یعنی....⁉️❌
حجاب یعنی انتظار فرج..✔️
بدحجابی یعنی...⁉️❌
حجاب یعنی ادامه راه شهدای کربلا..✔️
بدحجابی یعنی...⁉️❌
حجاب یعنی استشمام عطر بهشت.... خواهر شیعه ام ٬ شیعیان٬ مطیع قرآن و کلام اهل بیت هستند... مبادا باعمل ما دشمنان شیعیان٬ شاد شوند.. مبادا به شیاطین٬٬ لبیک گوییم..
حجابت را محکمتر کن و رو به قبله بایست و اقتدا کن به مادرت زهرا(سلام الله علیه

ادامه مطلب  

چرا باید حجاب داشته باشیم؟؟؟  

حجاب بیانگر وقار و افتخار یک زن و سند اطاعت از فرمانده هستی است، حجاب بوی خوش عفاف و پاکدامنی است، زن این موجود ظریف، مظهر جمال خلقت است و آنچه که اسلام درمورد زن می خواهد، شخصیت و گرانبها بودن است .
و گران بهایی زن از منظر اسلام به این است که عفاف و پاکدامنی و حفظ حجاب را سرلوحه کار خود قرار دهد تا بنیان خانواده مستحکم شود و این امر از جنبه روانی به بهداشت روانی اجتماع کمک می کند و از جنبه خانوادگی سبب تحکیم روابط افراد خانواده و برقراری صمیمی

ادامه مطلب  

فواید حجاب برای زن  

فارغ از هرگونه بحث شعاری، حجاب مزیتهایی دارد:
1. حجاب باعث می شود، جایگاه انسانیت زن حفظ شود و به او به عنوان یک کالای جنسی نگریسته نشود.
2. حجاب مصونیت است و نه محدودیت و مانند صدفی از گوهر گرانبهای زن محافظت می کند.
3. زن بدلیل آنکه می تواند نقش مادری را ایفا کند، جسمش مقدس است و هر چیز مقدسی باید پوشانده شود.
4. چون به دلیل فزیولوژیکی، مردان از دیدن بدن جنس مخالف لذت می برند، لذا بی حجابی باعث می شود که مردان به نیاز جنسی خود پاسخ دهند و دیگر تمای

ادامه مطلب  

حجاب  

وظیفه پوشش که اسلام برای زنان مقرر کرده بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند. زندانی کردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست.مخالفان حجاب و پوشش غالبا بدنبال این هستند که حجاب را امری غیر منطقی و نامعقول معرفی کنند، اما آنچه روشن است که اگر انسان مسئله ای را از اول خرافه فرض کند، توجیهی هم که برای آن ذکر می کند متناسب با خرافه خواهد بود. اگر بحث کنندگان درباره حجاب، مسئله را با بی طرفی مورد کاوش قرار می دادند درمی یابند که فلسفه پوشش و حجاب اسلامی پو

ادامه مطلب  

جلسه چهارم ****نقش حجاب و عفاف در عظمت زن****  

حفظ چشم، گوش، قلب و تمامی اعضا و جوارح از هرگونه خطا و گناه عفاف است که حاصل این عفت و حجاب درونی، پوشش ظاهری است؛ به تعبیری لطیف‌تر حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب.
حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و بویژه جوامع اسلامی مطرح است. همواره این دو واژه در کنار هم به کار برده می‌شوند و در نگاه اول به نظر می‌آید هر دو به یک معنا باشند اما با جستجو در متون دینی و فرهنگنامه‌ها به نکته قابل توجهی می‌رسیم و آن تفاوت این دو واژه است. در برخی

ادامه مطلب  

 

 

 
چگونه باحجاب شدم؟؟

من قبل از نه سالگی حجابی نداشتم و بعد ازاون حجابو تجربه کردم البته چادری نبودم و چادرو فقط تومراسمایی مثل محرم میپوشیدم 
تقریبا از دوم دبیرستان چادرو انتخاب کردم قبل از این ک چادری بشم تصمیم داشتم ی حجاب زیبا داشته باشم و وقتی چادر پوشیدم جوری لباس بپوشم ک باعث جذب دخترای جوان دیگه ب دینم بشه 
ازوقتی چادری شدم احساس میکنم وظیفه ی سنگینی رو دوشمه احساس میکنم مبلغ دینمم
 احساس میکنم نباید جوری رفتار کنم ک باعث بدبی

ادامه مطلب  

عکس های جنجالی کشف حجاب ساناز زرین در Gem Tv  

ساناز زرین بازیگر سریال ساختمان پزشکان متولد مهر در 31 خرداد 1366 در شیراز بدنیا آمده است و اکنون پس از کشف حجاب به شبکه GEM TV پیوسته است.ساناز زرین مهر به تازگی کشف حجاب کرده است و عکس های کشف حجاب این بازیگر در فضای مجازی دست به دست می شود. ساناز زرین مهر بازیگر چندان معروفی نبود و به نظر میرسد که وی برای رسیدن به شهرت این اقدام بی شرمانه را انجام داده است.
بقیه در ادامه مطلب ...ماندگار فان

ادامه مطلب  

۱۰نکته کاربردی برای بانوانی که می خواهند مروج حجاب باشند!  

برخی گمان می کنند که در فضایی مانند تهران که جو جامعه در ظاهر برعلیه حجاب است، دیگر نمی توان گفتمانی بر مبنای حجاب داشت و هر سخنی در این زمینه از طرف مردم رد خواهد شد. اما جالب است که اتفاقاً امروزه حتی بسیاری از بانوان که خود به حجاب کامل تقید ندارند از وضعیت نابسامان بدپوششی در جامعه گله مندند.

ادامه مطلب  

حجاب یعنی...  

حجاب یعنی...
حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن.
حجاب یعنی به همه ی نا محرمان و ظاهر بینان "نه" گفتن.
حجاب آوای ملکوتی جمال طلبی معنوی زن است.
حجاب تلالو شبنم بر چهره ی زیبای گل است.
حجاب تضمینی برای تداوم خط زیبای شرافت است.
حجاب تداوم بخش آیه های مهربانی متقابل همسران است.
حجاب بوته ی خوشبوی گل عفاف است.
 حجاب سپری است قوی در برابر شمشیرهای تهاجم فرهنگی.
 حجاب سند اطاعت از فرمانده هستی است.
حجاب زنجیری گران بر دستهای دیو گناه است.
حجاب گامهای بل

ادامه مطلب  

21 تیرماه روز ملی عفاف و حجاب مبارک باد  

21 تیرماه روز ملی عفاف و حجاب بر دختران و بانوان با حیا و با حجاب سرزمینم مبارک باد
 
در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آیینه نادیده معنا کن.
ما که روی حجاب این‌قدر مقیدیم، به خاطر این است که حفظ حجاب به زن کمک می‌کند تابتواند به‌آن رتبه‌ی معنوی عالی خود برسد و دچار آن لغزشگاه‌های بسیار لغزنده‌یی که سر راهش قرار داده‌اند، نشود.
حجاب فقط چادر نیست,چادر یک حجاب برتر است و یادگار حضرت فاطمه زهرا(س)  است یادم

ادامه مطلب  

 

۱- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم
۲- به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.
۳- کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.
۴- حجاب نیمی از ایمان است.
۵- اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.
۶- ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .
۷- حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.
۸- حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.
۹- حجاب بوته خوش بوی

ادامه مطلب  

حجاب  

alli...:فيلمهای قدیمی اروپایی وآمریکایی رو نگاه کنیم میبینیم زنان حجاب دارند وفقط موهای سرشان برهنه هست این خود جای تامل دارد که چرا ما قضاوتهایمان سطحی وساده هست وحجاب را منتسب به اسلام ومسلمانان میکنیم این اعراب قبل ازاسلام بودند که فاقد فرهنگ حجاب بودند وحجاب را نیز مانند بسیاری از دستاوردهای علمی وفرهنگی از دیگر ملل غیر عرب آموختند

ادامه مطلب  

خبر فوري -  

  احتراما،ً به پیوست نامه شماره 10240/2/د مورخ 25/2/95 معاونت محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، پیرو مکاتبات قبلی درخصوص معرفی فعالین حجاب و عفاف به استحضار می رساند، بنیاد  عفاف و حجاب با راه اندازی پورتال بنیاد در نظر دارد سلسله برنامه هایی را در حوزه حجاب و عفاف ویژه دانشجویان دانشگاهها برگزار نماید. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان فعال در این زمینه (از طریق سایت مرکز، پیامک و ...) نسبت به ثبت نام و عضویت در پورتال مذکور

ادامه مطلب  

بیان دو حجاب دیگر از حضرت امام(رض)  

یكی دیگر از حجب كه مانع از فهم قرآن شریف و استفاده از معارف و مواعظ این كتاب آسمانی است، حجاب معاصی و كدورات حاصله از طغیان و سركشی نسبت به ساحت پروردگار عالمیان است كه قلب را حاجب شود از ادراك حقایق. از حجب غلیظه، كه پرده ضخیم است بین ما و معارف و مواعظ قرآن، حجاب حب دنیاست كه به واسطه آن قلب تمام هم خود را صرف آن كند و وجهه قلب یكسره دنیوی شود و قلب به واسطه این محبت از ذكر خدا غافل شود و از ذكر و مذكور اعراض كند. و هرچه علاقه‏مندی به دنیا و اوض

ادامه مطلب  

حجاب، حجاب است... چادر هم چادر است...  

شهیدی گفت...«خواهرم...تو در سنگر حجاب مدافع خون منی...»...
شهید دیگری گفت...«خواهرم... استعمار از سیاهی چادر تو بیشتر از سرخی خون من می ترسد...»
یادمان باشد که تا ابد مدیون این شهدائیم... شهدایی که برند لباس و نوع شلوار و مُد روز برایشان معنایی نداشت... حجاب هم فرهنگی است که مُد روز و مدل های مختلف بر نمی دارد...چادر یادگار مادرمان فاطمه است و حجاب هم گفته ی خداست... حجاب، حجاب است... چادر هم چادر است...
هر کدام از اینها معنایی دارند که زیباست؛ اما زیبایی ن

ادامه مطلب  

حجاب در قرآن  

به طور کلی حجاب در لغت به معنی پوشش و پرده است . که در اسلام به معنی  پوشش برای  زن و مرد است. هر پوششی را نمی توان در کلمه ی حجاب گنجاند. پوششی درست است که بتواند مانند یک صدفی که مروارید را می پوشاند بدن ما را هم بپوشاند. اما حجاب فقط پوشش یا چادر نیست بلکه حجاب انواع گوناگون دارد. یکی از آن گونه ها حجاب و پوشش در نگاه به نامحرم است که قرآن در مورد آن آیه ی زیر را نازل کرده است:  قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ؛ ای رسول ما به م

ادامه مطلب  

راهکارهایی برای آموزش صحیح حجاب به دختران  

چکیده: انسانهای پاک حجاب دخترانشان را دوست دارند، و بر پوشش آنها حریص هستند، و دوست دارند تا آنها را با تقوا و صالحه به جامعه تحویل دهند، ولیکن چگونه....؟
در اینجا ده گام اساسی برای با حجاب کردن دخترت به تو پیشنهاد می شود که در هیچ یک از این اسلوبها، چیزی به نام توبیخ، کتک زدن، داد و بی داد کردن و امثال اینها نمی یابید، بلکه گامهای حکیمانه ی است که پدر و مادر و یا دیگر اعضای خانواده برای با حجاب کردن دخترانشان به کار می گیرند. 1- از همان روز کودکی

ادامه مطلب  

بزرگداشت هفته عفاف و حجاب  

 
 فرا رسیدن سالروز واقعه مسجد گوهرشاد و حمله ر‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژیم سفاك رضاخانی به متعرضین كشف حجاب در21تیر 1315و به جهت پاسداشت اندیشه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فاجعه مسجد گوهرشاد وهمه شهدای مسیر عفاف و پاكدامنی، این ایام به هفته(عفاف و حجاب) نامگذاری شده است.
                                                                                                               مولایی

ادامه مطلب  

یقه حجاب  

هر چه از دوست رسد نیکوست!!
امروز با دوستا جایی بودم اومدم برم بیرون یقه حجابمو داشتم میبستم که ناگاه از ته سالن یکی داشت جیغ میزد که واسه ما یقه حجاب میزنه تو خیابون چتریاشو میریزه جلو

ادامه مطلب  

آیا دلیل اصلی وضع حکم حجاب برای زنان، حفظ ایمان مردان است؟  

  (به بهانه روز ملی حجاب و عفاف)
   مدتی است که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، شاهد رواج تصاویر، اشعار و متون ادبی هستیم که مضمون آنها، این سخن اعتراض گونه زنان است که: چرا باید بخاطر حفظ ایمان مردان، ما باید خودمان را در حجاب قرار دهیم و بپوشانیم؟ در کاریکاتوری که انگیزه نگارش این سطور شد، خانمی به تصویر کشیده شده که چشمانی در اطرافش به نظاره نشسته و او معترضانه می گوید: چرا برای آب نشدن بستنی شما مردان، خورشید وجود من باید در پرده حجاب پو

ادامه مطلب  

روز حجاب و عفاف مبارک  

برنامه های مجتمع فرهنگی هنری سنندج به مناسبن روز حجاب و عفاف
 
 
در مورخ 22 تیر ماه به مناسبت روز حجاب و عفاف ویژه برنامه ای برای  40نفر از  اعضای کودک و نوجوان دختر اجرا شد در این ویژه برنامه که با هدف آموزش داشتن حجاب و رعایت آن در اماکن عمومی  در مورد اهمیت حجاب و  رعایت حجاب اسلامی با اعضا در قالب بحث آزاد صحبت شد .  شخصیت حضرت فاطمه به عنوان الگوی  یک زن مسلمان برای اعضا معرفی شد . بر پایی  کارگاه نقاشی گروهی با موضوع من حجابم را رعایت می کنم

ادامه مطلب  

عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن  

جنتی کرد جهان را ز شکر خنديدن
آنک آموخت مرا همچو شرر خنديدن
گر چه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم
عشق آموخت مرا شکل دگر خنديدن
بی جگر داد مرا شه دل چون خورشیدی
تا نمایم همه را بی‌ز جگر خنديدن
به صدف مانم خندم چو مرا درشکنند
کار خامان بود از فتح و ظفر خنديدن
یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا
جان هر صبح و سحر همچو سحر خنديدن
گر ترش روی چو ابرم ز درون خندانم
عادت برق بود وقت مطر خنديدن
چون به کوره گذری خوش به زر سرخ نگر
تا در آتش تو ببینی ز حجر خنديدن
ز

ادامه مطلب  

پرسش نامه حجاب  

پرسش نامه حجابدانلود پرسش نامه با موضوع حجاب، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه پرسش نامه: پرسشنامه ای را که در پیش رو دارید، جهت جوابگویی دقیق در اختیارتان قرار گرفته است. امید است پاسخ های صادقانه شما عاملی برای بالا بردن معرفت دینی و بهبود ناهنجاری های اخلاقی در جامعه گردد. نیازی به نوشتن نام و...رزیتا فایل

ادامه مطلب  

عفاف و حجاب از ديدگاه شهيدمطهري  

امروز سردمداران استكبار جهانی تنها راه ضربه زدن به كشورهای اسلامی را رواج بدحجابی و بی‌حجابی می‌دانند، از این رو بسط و گسترش آثار و اندیشه شهید مطهری در مورد عفاف و حجاب در جامعه و بخصوص دانشگاه ضرورتی انكارناپذیر است. حجاب از مسائل ضروری و غیرقابل انکار دین اسلام است که با عقاید و باورهای مسلمانان در ارتباط می باشد، اما متاسفانه امروزه حجاب به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است.

ادامه مطلب  

خدمات حمل ونقل جوان  

خدمات حمل ونقل درارومیه
شرکت خدماتی جوان
ارائه دهندۀ کلیه خدمات حمل ونقل درتمام نقاط استان وشهرستان های استان میباشد:ازجمله
-آژانس کرایه خودرو بدون راننده جوان
-آژانس کرایه ماشین عروس جوان
-کرایه واجاره ماشین های راهسازی ومعدنی جوان
-کرایه واجاره هواپیمای خصوصی جوان
-کرایه واجاره هلیکوپترخصوصی جوان
-کرایه واجاره کشتی های تفریحی جوان
-جرثقیل تلفنی جوان
-بالابرجوان
-کرایه و اجاره جرثقیل های فوق سنگین جوان
-کرایه واجاره تاور کرین جوان
-اتوب

ادامه مطلب  

رابطه ی عفاف و حجاب  

در اصل در معنای منع و امتناع مشترک اند  تفاوتی که ببین منع وبازداری حجاب و عفت است ، تفاوت بین ظاهر و باطن است . این منع و بازداری در عفت ، مربوط به باطن و درون است  : چون عفت یک حالت درونی است ، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظالم یکی از ویژگی های عمومی انسان است . پس حجاب و پوشش ظاهر و عفت و بازداری باطنی انسان ، تأثیر و تأثر متقابل است . بدین ترتیب که هر چه حجاب و پوشش ظاهری بیستر و بهتر باشد در تقویت و پرورش روحیه ی باطنی

ادامه مطلب  

رفتار خجالت‌آور دختر بی‌حجاب در حج امسال  

به گزارش روضه نیوز به نقل از ابنا؛ در روزهای اخیر تصاویری از یک زن بی حجاب در مراسم حج امسال در فضای مجازی منتشر شد. اکنون یکی از خبرگزاری های عربی هویت این حاجیه بی حجاب(!) را بر ملاء کرده و او را دختر سعدالدین الحریری، نخست وزیر سابق لبنان و همپیمان عربستان سعودی معرفی کرده است.
مسلمانان سراسر جهان وقوع این رفتار خجالت آور را به شدت محکوم و عربستان سعودی را به دلیل کوتاهی های صورت گرفته و اجازه انجام مناسک حج به دختر سیاستمدار سابق لبنان بد

ادامه مطلب  

مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن  

حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوشش آمده است. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که پرده، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت ‎گیرد. حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا ح

ادامه مطلب  

دختر با حجاب...  

دختر با حجاب ...
آرام از کنارت می گذرد ، بی صدا ...بدون جلب توجه... سیاهی رنگ اوست و بو نداشتن ویژگی او..صورتش نمیبینی،اما در مقابل اویی.
اوست که با سکوت، با تو حرف میزند و به تو می آموزد.....اگر اهلش باشی.
در اوج کرامت هست و تندیس متانت..
نزدیک،اما دور از دسترس...بی عشوه ولی دلربا...اوست معلم وقار در قله ی بی نیازی..
هر خارو خسی عاشقش نمی شود و زیباییش را هر دلی لمس نمیکند...
او پیش از انتخاب شدن انتخاب میکند و پیش از معشوق شدن عاشق میشود...
با زیرکی گوی عقل

ادامه مطلب  

حجاب رمز زیبایی  

حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم
 به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.
 کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.
 حجاب نیمی از ایمان است.
 اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.
 ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .
 حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.
حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.
شرط ایمان حجاب است.
 حجاب بوته

ادامه مطلب  

فيلم سينمايي باركد  

  خلاصه فيلم می خواست یه یك نكته را برساند كه احمق ها، خیلی هم احمق نیستند. ماجراي دو جوان كه سعی دارند یك شبِ پول دار شوند ولی هر كاری می كنند به در بسته می رسند هر چند آنها راه درستی را انتخاب نكرده اند و از طریق خلاف می خواهند به مقاصدشان برسند. داستان فيلم با زمان بازی می كند و زمان داستان، معكوس عمل می كند یعنی از آخر به اول حركت می كند و این بسیار جذاب بود اما خیلی برای عامه مردم جذابیتی ندارد و آنها بیشتر با همان روش از ابتدا به انتها مان

ادامه مطلب  

آنهایی که فکر میکنن حجاب برای مسلمانان است.این حجاب یهودیان لوطاهور است  

 انهایی که فکر میکنن حجاب برای مسلمانان است.این حجاب یهودیان لوطاهور است
 

در فرقه لو طاهور، دختران و پسران در سنین نوجوانی بصورت مجزا تحت تعلیم و آموزش قرار می‌گیرند و رسم بر این است که دختران در همان دوره انتقال از نوجوانی به جوانی ازدواج می‌کنند. پوشیدن جوراب برای زنان لو طاهور اجباریست و حجاب مرسوم آنان نیز پوششی شبیه چادر است که تا روی پا را می‌پوشاند.

ادامه مطلب  

حجاب اسلامی  

مقدمه : حجاب دراسلام اهمیت ویژه ای داردوازنصوص قرانی است . به همین خاطرمسائل ریزدرباره ی حجاب درقران كریم مطرح شده ومامسلمانان هم به آن مومن وپایبندبوده ایم اماعلیرغم ایمان وپایبندی اغلب ان رابه خوبی نمی شناسیم حتی بعضا"نمی دانیم كه آیاقرآن كریم حجاب را مطرح كرده است یا خیر؟!مسلم است كه در این صورت دچار مشكل خواهیم شد و نمی توانیم از آن به خوبی دفاع كنیم و مانند گذشته اندیشه های غلط و بی اساس به نام آن رواج خواهد یافت .عشق وایمان به دین در جا

ادامه مطلب  

حجاب فقط...  

حجاب فقط یه پوشش در میان انواع پوشش ها نیست
حجاب فقط یه سلیقه در میان سلیقه ها نیست
حجاب فقط یه مرام شخصی یا گروهی خاص در میان مرام ها نیست
حجاب فقط جلوگیرنده ی نگاه ها و پیشنهاد های انسان های دنباله روی شهوت نیست
حجاب ترجیح دادن خدا برتمامی نظرها و نگاه ها و سلیقه های غیرخدا
حجاب ارزش دادن به تلاش های زهراست
حجاب یعنی فهمیدن علت مظلومیت های زهرا
حجاب یعنی کنار زدن تمام فایده های بی حچابی به خاطر خدا و خود
حجاب یعنی می دانم که صلاحم در حجاب است

ادامه مطلب  

حجاب در شهر من .......  

 
مستر همفر انگلیسی در قسمتی از خاطراتش میگوید(نقل به مضمون)حجاب برترین پوشش زنان و دختران مسلمان است !مادامی که حجاب دارند نمیتوان حتی به آن ها نزدیک شد !برای اینکه هر پروسه ای پاسخ دهد باید حجاب و پوشش رااز دختران و زنان مسلمان دور کرد !

ادامه مطلب  

فعالیت حجاب و عفاف مرکز خنجین  

برنامه های اجرا شده به مناسبت هفته حجاب و عفاف مرکز خنجین به شرح ذیل می باشد:
 
کشیدن نقاشی با موضوع حجاب
 
 
 
 
برگزاری همایش حجاب و عفاف با همکاری پایگاه بسیج خواهران خنجین
 
 
 
 
 
ساخت دومینو با موضوع حجاب 
 
 
 سفالگری با موضوع حجاب
 
 
 
پوشش مناسب اعضا با عروسک های سارا
 
 
 
 
ساخت نشریه دیواری
 

ادامه مطلب  

داستان تکراریِ سیما!  

یه چیز که بشدت منو تو برنامه های تلویزیونی اذیت میکنه گذاشتن کلاه حجاب بازیگران خانومه.شال یا روسریشون کلا بازه زیرش یه کلاه حجاب که تا چونه ی طرف رو پوشونده و گردی صورت فقط معلومه!پوشیدن.
آخه یکی برای من توضیح بده دقیقا کی اینجوری حجاب میکنه؟
ما که اسماً باحجابیم اینجوری نیستیم اونایی هم که رسماً بد حجابن زیر روسری یا شال بازشون دیگه کلاه حجابی درکار نیست!
اگه واقعا قصد دارین بازیگرای داخل تلویزیون رو با حجاب کامل نشون بدین این واقعا راهش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >