ثبت نام مناقصه,سامانه ثبت مناقصه ها,مناقصات ثامن الائمه  

مناقصات ثامن الائمه را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنیدسامانه ثبت مناقصه هامناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهثبت نام مناقصهاطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ،

ادامه مطلب  

مناقصه شرکت گاز,مناقصه شهرداری کرج  

مناقصات شرکت گاز سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنیدمناقصه شهرداری کرجمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایه
اطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون مح

ادامه مطلب  

مناقصه درب ضد سرقت,ضرایب مناقصه,مناقصه طبخ غذا  

مناقصات درب ضد سرقت سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنیدضرایب مناقصهمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه طبخ غذااطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصص

ادامه مطلب  

مناقصه چاپ بنر,مناقصه چیلر,مناقصه چمن مصنوعی  

مناقصات چمن مصنوعی سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنیدمناقصه چیلرمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه چاپ بنراطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی

ادامه مطلب  

مناقصه فضای سبز,مناقصه فولاد مبارکه  

مناقصات فضای سبز سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنید
مناقصه فولاد مبارکهمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایه
اطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون

ادامه مطلب  

مناقصه ذوب آهن اصفهان,مناقصه ذوب اهن,مناقصه مخازن ذخیره  

مناقصات ذوب اهن سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنیدمناقصه ذوب آهن اصفهانمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه مخازن ذخیرهاطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را بصورت ج

ادامه مطلب  

ناقصه جدول گذاری,مناقصه جرثقیل,مناقصه جایگاه cng  

مناقصات جدول گذاری را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنیدمناقصه جرثقیلمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه جایگاه cng
اطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون

ادامه مطلب  

مناقصه تجهیزات پزشکی,مناقصه تهران,مناقصه تهیه و طبخ غذا  

مناقصات تجهیزات پزشکی سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنیدshdj lkhrwhjمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهlkhrwiاطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدود

ادامه مطلب  

مناقصه طراحی المان,مناقصه طرحهای عمرانی  

مناقصات طرحهای عمرانی سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنیدمناقصه طراحی المانمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایه
اطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، ب

ادامه مطلب  

مناقصه ترک تشریفات,مناقصه تجهیزات آزمایشگاهی,مناقصه ثبت احوال  

مناقصات تجهیزات آزمایشگاهی سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنیدمناقصه ترک تشریفاتمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه ثبت احوالاطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را

ادامه مطلب  

مناقصه دوربین ثبت تخلف,مناقصه ثبت اسناد,مناقصه ثبت اسناد تهران  

مناقصات ثبت اسناد سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنیدمناقصه دوربین ثبت تخلفمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه ثبت اسناد تهراناطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را

ادامه مطلب  

مناقصه تابلو برق,مناقصه تامین نیروی انسانی,مناقصه تبریز  

مناقصات تابلو برق سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنیدمناقصه تامین نیروی انسانیمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه تبریزاطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را بصورت ج

ادامه مطلب  

مناقصه شرکت ارتباطات ثابت,مناقصه جوشکاری,مناقصه جدید  

مناقصات جوشکاری سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنیدمناقصه شرکت ارتباطات ثابتمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه جدیداطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را بصورت جام

ادامه مطلب  

مناقصه فولاد خوزستان,مناقصه فولاد مبارکه اصفهان  

مناقصه فولاد خوزستان را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنید
مناقصه فولاد مبارکه اصفهانمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایه
اطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون

ادامه مطلب  

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.26 در سایت پارس نماد  

مناقصه اجرای عملیات نصب و راه اندازی سايتهای 4g , 3g همراه اول / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات نصب و راه اندازی سايتهای 4g , 3g همراه اول
مناقصه پیمان خدمات فنی شبكه تلفن مخابرات به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان خدمات فنی شبكه تلفن مخابرات به صورت حجمی
مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز ناحیه صنعتی گلستان (کلاله).... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز ناحیه صن

ادامه مطلب  

تعریف مناقصه یک مرحله ای,مناقصه شهرداری منطقه یک تبریز  

مناقصه شهرداری منطقه یک تبریز را بصورت جامع از سامانه اطلاع رسانی ایران تندر دریافت کنیدتعریف مناقصه یک مرحله ایمناقصات و مزايدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایه
اطلاع رسانی روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر
پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و خریداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزايدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ،

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.8.23 در سایت پارس نماد  

مناقصه اجرای پروژه های خدمات نگهداری تجهیزات شبکه مایکروویو / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های خدمات نگهداری تجهیزات شبکه مایکروویو
مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه MDF نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری سالن توزیع شبکه MDF نوبت دوم
مناقصه اجرای عملیات حفاری کابلکشی خاکی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات حفاری کابلکشی خاکی و ... نوبت دوم
مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.8.29 در سایت پارس نماد  

مناقصه مرکز کم ظرفیت رستم آباد شهرستان بم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه مرکز کم ظرفیت رستم آباد شهرستان بم
مناقصه نگهداری وبازسازی شبکه های کابل وهوایی / مناقصه , مناقصه نگهداری وبازسازی شبکه های کابل وهوایی
تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی - تجدید / تجدید مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی- تجدید
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی / مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی
مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.5 در سایت  

فراخوان جهت ارتباط اختصاصی به صورت کاملا Dedicated از مبدا خارگ تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان جهت ارتباط اختصاصی به صورت کاملا Dedicated از مبدا خارگ تجدید نوبت دوم
مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.8.25 در سایت پارس نماد  

فراخوان ارزیابی کیفی کابل کشی فیبر نوری اضطراری 26، مبارکه ... / دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی کابل کشی فیبر نوری اضطراری 26، مبارکه ...
مناقصه فروش، پاسخگویی، پشتیبانی و نگهداری خطوط ADSL / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه فروش، پاسخگویی، پشتیبانی و نگهداری خطوط ADSL
مناقصه سرویس دهی امور خدماتی خدمات در امور آبدارخانه .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس دهی امور خدماتی خدمات در امور آبدارخانه ....
مناقصات پیمانکاری مخ

ادامه مطلب  

فايل كارگاه آموزشي نظريه‌ي بنيادي قانون برگزاري مناقصات  

به خواست شركت‌كنندگان بزرگوار «كارگاه آموزشی مناقصات» این هفته كه نسبت به فایل «نظریه‌ی بنیادی قانون برگزاری مناقصات» (ویرایش هجدهم تیر 95) ابراز لطف كرده و آن را قابل دانسته‌اند، این فایل را در این وبلاگ و نیز در كانال «حلاج مناقصات و معاملات» (http://telegram.me/HalajMonaghesat) به علاقمندان ارجمند تقدیم‌كرده‌ام.
دانلود فایل نظریه‌ی بنیادی قانون برگزاری مناقصات
 

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.6.28 در سایت  

فراخوان خرید، نصب ، راه اندازی و یکپارچه سازی تجهیزات بخش هسته شبکه وای فای / فراخوان عمومی،فراخوان تامین تجهیزات و اجرای عملیات مهندسی شبکه دسترسی Wi-F
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های WLL,ACCESS و... در سطح مراکز مخابرات... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های WLL,ACCESS و... در سطح مراکز مخابرات...
مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

ادامه مطلب  

دلتا پارس deltapars.com  

دلتا پارس  deltapars.com دلتا پارس deltapars.com
دلتا پارس  deltapars.com دلتا پارس deltapars.com
دلتا پارس  deltapars.com دلتا پارس deltapars.com
دلتا پارس  deltapars.com دلتا پارس deltapars.com
دلتا پارس  deltapars.com دلتا پارس deltapars.com
دلتا پارس  deltapars.com دلتا پارس deltapars.com
دلتا پارس  deltapars.com دلتا پارس deltapars.com
دلتا پارس  deltapars.com دلتا پارس deltapars.com
دلتا پارس  deltapars.com دلتا پارس deltapars.com اسکریپت همکاری در فروش

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.8.18 در سایت  

مناقصه انتخاب پیمانکار جهت خرید ، حمل ، نصب و اجرای فونداسیون و سایر اجزای عمرانی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت خرید ، حمل ، نصب و اجرای فونداسیون و سایر اجزای عمرانی...
مناقصه ساخت تیغه لولر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت تیغه لولر
مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

ادامه مطلب  

مناقصه ماشین آلات راهسازی تاریخ 95.6.20 در سایت پارس نماد  

مناقصه خرید یک دستگاه بولدوزر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه بولدوزر
تجدید مناقصه بازسازی و تعمیر ماشین آلات و سرویس و نگهداری 140 دستگاه - نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه بازسازی و تعمیر ماشین آلات و سرویس و نگهداری 140 دستگاه - نوبت دوم

ادامه مطلب  

دانلود بررسی نارسایی هاي آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات - خرید آنلاین و دریافت  

بررسی نارسایی های آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، در قالب پی. دی. اف و در 14 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، بخش اول: بخش های نارسای آیین نامه اجرایی بند ج قانون برگزاری مناقصات، ارزیابی کیفی پیمانکاران، ماده 16: معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران، ماده 17: ارزیابی تجربه پیمانکاران
ادامه مطلبafrapw

ادامه مطلب  

جزوه چگونه در مناقصات شرکت کنیم و برنده شویم  

جزوه چگونه در مناقصات شرکت کنیم و برنده شویم
جزوه چگونه در مناقصات شرکت کنیم و  برنده شویم شامل راهنمای شرکت در  مناقصات ملی کشور,مناقصه های راهسازی,مناقصات اصفهان خوزستان,استعلام بها, مناقصات شهرداری ها,مناقصات ساختمان و ابنیه,مناقصه های عمرانی و راهسازی,مناقصات دانشگاهها و ... چطور شرکت مورد نظر ما در مناقصه انتخاب شود قانون برگزاری مناقصات طبقه‌بندی انواع مناقصات دریافت پیشنهادات مناقصه­ گران   و ... فرمت فایل pdf تعداد صفحا

ادامه مطلب  

دانلود چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی - خرید آنلاین و دریافت  

دانلود مقاله با موضوع چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی، در قالب pdf و در 18 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، تاريخچه ضریب بالاسری، نحوه محاسبه ضریب بالاسری، نحوه محاسبه میزان واقعی ضریب بالاسری در پروژه های اجرایی...
ادامه مطلبdl2021

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.12 در سایت  

فراخوان اطلاع رسانی پیرامون جاذبه های تاريخی ، فرهنگی ، طبیعی ... / فراخوان, فراخوان اطلاع رسانی پیرامون جاذبه های تاريخی ، فرهنگی ، طبیعی ...
فراخوان شرکتهای فناور / فراخوان ، فراخوان شرکتهای فناور
مناقصه مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری...
مناقصه نگهداری شبکه مراکز مخابراتی .... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه مراکز

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.7.7 در سایت پارس نماد  

استعلام انجام عملیات حمل ونصب و آماده سازی تجهیزات ... / استعلام انجام عملیات حمل ونصب و آماده سازی تجهیزات ...
استعلام انجام عملیات حمل ونصب و ... / استعلام انجام عملیات حمل ونصب و ...
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی شبکه بی سیم درمانگاه ها ... / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی شبکه بی سیم درمانگاه ها ...
تجدید مناقصه اجرای فیبر نوری شناور / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای فیبر نوری ش

ادامه مطلب  

پارس اباد چت|چت پارس اباد|چتروم پارس اباد|پارس اباد|پارس اباد گپ|گپ پارس اباد  

 
پارس اباد چت|چت پارس اباد|چتروم پارس اباد|پارس اباد|پارس اباد گپ|گپ پارس اباد
 
 
پارس اباد چت شلوغترین چت روم فارسی زبان
ادرس جدید چت پارس اباد
ادرس فیلتر نشده چت پارس اباد
ورودی به چت پارس اباد
جهت ورود به پارس اباد چت اینجا کلیک کنید
پارس اباد چت چتروم پارس اباد
پارس اباد چت پارس اباد.چت پارس اباد پارس ابادی.چتروم پارس اباد .
پارس اباد گپ.گپ پارس اباد.
 ایرونی دانلود

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.6.29 در سایت  

مناقصه خدمات رودشو / آگهی مناقصه عام دو مرحله ای,مناقصه خدمات رودشو
مناقصه طرح توسعه شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات پاکدشت / آگهی مناقصه , مناقصه طرح توسعه شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات پاکدشت
مناقصه طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی / آگهی مناقصه , مناقصه طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی
مناقصات پیمانکاری مخابرات پارس نماد

ادامه مطلب  

آموزش گرفتن نماد اعتماد  

راهنمای کامل دریافت نماد اعتماد – بهتر است با این سوال شروع کنیم٬ نماد اعتماد الکترونیکی چیست و چه هدفی را این نماد اعتماد دنبال میکند؟ هدف نماد اعتماد چیزی نیست جز ساماندهی – احراز هویت مالک سايت و تایید صلاحیت٬ تا مخاطبان کسب و کارهای آنلاین بتوانند با آرامش خاطر بیشتری از خدمات یا محصولات سايت ها یا فروشگاه های اینترنتی استفاده کنند ….
نماد اعتماد در ظاهر یک نشانه بیشتر نیست که در ۱-۲ سال اخیر در اکثر سايت های فروشگاهی – خدماتی مشاهده

ادامه مطلب  

کلیه مناقصات پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.8.24  

مناقصه اجرای پروژه های خدمات نگهداری تجهیزات شبکه مایکروویو - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های خدمات نگهداری تجهیزات شبکه مایکروویو - نوبت دوم
فراخوان عمومی تجهیزات شبکه کابل (ملزومات شبکه ، کابل مسی ،کابلهای فیبر نوری) و.... نوبت دوم / فراخوان, فراخوان عمومی تجهیزات شبکه کابل (ملزومات شبکه ، کابل مسی ،کابلهای فیبر نوری) و.... نوبت دوم
مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز ناحیه صنعتی گلستان (کلاله).... / آگهی م

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.9.2 در سایت  

مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی.... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی...
مناقصه امور راهبردی تاسیسات برقی ، مکانیکی و مخابراتی / مناقصه , مناقصه امور راهبردی تاسیسات برقی ، مکانیکی و مخابراتی
مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی.... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ، هوایی...
مناقصه امور مربوط به خدمات عمومی ... / مناقصه امور مربوط به خدمات عمومی ...
مناقصات پیمانکاری مخابر

ادامه مطلب  

نماد یک ستاره و دوستاره  

آیا میدانید در استان های مختلف ، کدام سايت ها نماد یک ستاره و دوستاره دارند ؟
 
برای مشاهده لیست این سايت ها ، باید به سايت reg.enamad.ir/ApprovedList.aspx مراجعه کنید و در اون سايت تمام سايت هایی که نماد اعتماد (یک و دو ستاره) دارند به تفکیک استان ها در اختیار مراجعه کننده ها قرار دارند .

ادامه مطلب  

مناقصه پیمانکاری مخابرات تاریخ 95.8.22 در سایت  

مناقصه نگهداری سايتهای BTS همراه اول و GSM WLL / خلاصه آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری سايتهای BTS همراه اول و GSM WLL
استعلام انجام عملیات اجرای فیوژن و راه اندازی سايت های BTS و سایر طرحهای اختصاصی در سطح استان / استعلام , انجام عملیات اجرای فیوژن و راه اندازی سايت های BTS و سایر طرحهای اختصاصی در سطح استان
استعلام عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری ...
استعلام انجام عملیات خدمات

ادامه مطلب  

دلایل بسته شدن ۷۱ نماد بورسی/ با افشای غیرقانونی اطلاعات شرکت‌ها برخورد می‌شود  

دلایل بسته شدن ۷۱ نماد بورسی/ با افشای غیرقانونی اطلاعات شرکت‌ها برخورد می‌شود رئیس سازمان بورس اوراق بهادار درباره بسته شدن ۷۱ نماد در بازار سرمایه گفت: عمده این نماد ها به بانک ها ، خودرو سازی و مپنا بر می گردد و ما برای اینکه مانع از اطلاعات مبهم و غلط به متقاضیان باشیم فعلا آن را بسته نگه داشتیم.
 

ادامه مطلب  

میانگین حجم ماه در اطلاعات نماد در سایت tsetmc  

مد‌ت‌ها بود می‌خواستم بدانم این آیتم «میانگین حجم ماه» که در صفحه‌ی هر نماد در سايت tsetmc هست دقیقاً چه چیزی را نشان می‌دهد (#سطح دغدغه!) تا اینکه بالاخره امروز با چند سعی و خطا پیدا شد! واقعاً آدم باید خودش دست به محاسبه باشد تا برخی از رموز این سايت را کشف کند!
میانگین حجم ماه نشان دهنده‌ی میانگین حجم معاملات در 21 روز گذشته است. یعنی فرض شده که یک ماه بطور متوسط 21 روز کاری دارد. خب می‌مردید این را یک جایی بگویید که اینقدر ذهن آدم مشغول یک چیز

ادامه مطلب  

تکلیف  

باسلام خدمت اولیای گرامی و دخترهای گلم 
از پیامهای زیبایتان بسیار سپاس گزارم
 
بعلت تعطیلی پیش آمده لطفا تکالیف زیر را با بچه ها کار کنید:
فارسی :1- خواندن دروس تدریس شده از روی کتاب فارسی
2- نوشتن و خواندن ترکیبات
3- ساختن کلمه با هر ترکیب و درست کردن جمله باآن کلمه
مثال :تا - تاب - بابا تاب بست
4- بخش کردن کلمات و صداکشی
5- درست کردن حروف بهم ریخته مانند : ( د-آ - ب -ا )  آداب
6- درست چیدن کلمات بهم ریخته مانند :
وست - با - داماد - سمد -بود ) داماد با سمد ,

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1